PBS : Peranan Sekolah, Guru, Murid dan Ibu Bapa

Pentaksiran Sekolah memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah, guru, murid dan ibu bapa.

Pentadbir Sekolah
 
 • Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS
 • Menyediakan peralatan, bahan dan jadual
 • Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS
 • Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod 
 • Menjalankan pemantauan dan penyelarasan

Guru
 
 • Menjadi pemudah cara dalam proses pembelajaran-pengajaran-pentaksiran
 • Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran
 • Menyediakan instrumen pentaksiran
 • Memberi maklum balas tentang pencapaian murid
 • Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh
 • Mengumpul rekod dan data pencapaian murid

Murid
 
 • Mengetahui dan memahami standard prestasi
 • Mengetahui perkara yang perlu dikuasai
 • Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai
 • Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan

Ibu Bapa 

 • Mengetahui dan memahami standard prestasi dalam sistem pentaksiran
 • Memahami dan menyedari potensi, kekuatan dan kelemahan anak
 • Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences)
 • Membantu anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan
PBS : Peranan Sekolah, Guru, Murid dan Ibu Bapa PBS : Peranan Sekolah, Guru, Murid dan Ibu Bapa Reviewed by SK Taman Putra Perdana 2 on 09:58 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.