Dasar Pelaksanaan PBS

Pelaksanaan PBS bagi sekolah rendah mulai Tahun 2011 adalah berdasarkan kepada Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Seksyen 67 - Penilaian Murid, 
Seksyen 68 - Peperiksaan dan Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997, Bahagian II, Perkara 3 iaitu:

1.2.1 Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis
tentang penilaian berasaskan sekolah;
1.2.2 Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan
1.2.3 Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan
pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis
panduan dan arahan tentang peperiksaan.
Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya
penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan bagi UPSR dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran tentang pembelajaran.
Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 1/2011 rujukan KP. LP. 003.07.14 (3) bertarikh 22 Februari 2011.


Dasar Pelaksanaan PBS Dasar Pelaksanaan PBS Reviewed by SK Taman Putra Perdana 2 on 09:28 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.